Bỏ qua nội dung

Tương Luyến Chi Lang – Tiết tử

VIVIAN - Danmei

Huyễn Cổ Trung Quốc Thú Thú Tương Luyến Chi Lang – Tiết Tử

Thật lâu thật lâu trước kia, tại lục địa Trung Quốc Cổ đại rộng lớn, mọi người có cuộc sống chăm chỉ cùng trên vùng đất có đủ loại chim quý thú lạ.

View original post 250 từ nữa